Benvinguts a la primera llista de temes en català: 5 TEDx talks in Catalan

Voleu veure Talks en un idioma que no sigui anglès o castellà? Al TEDx no ens hem oblidat dels nostres espectadors catalanoparlants.

This week — we have compiled a selection of TEDx talks in Catalan — a language that is sometimes overlooked because every speaker is at least bilingual. But Catalan is a fascinating language with a rich history — now the 7th most-spoken language in the EU and the official language of Andorra.

Below, 5 talks of our favorite talks en català. Enjoy! Que gaudiu!

TEACHERS: Did you know it’s possible to create a virtual lesson from a TEDx Talk? At TED-Ed you can quickly flip any of these talks. Check out these questions we whipped up for Rosa Gili Casals’ talk and find out more about how to make your own TED-Ed lessons.

Les noves torres de Babel: Rosa Gili Casals at TEDxAndorralaVella 
In this fascinating talk at TEDxAndorralaVella, Rosa Gili Casals discusses the state of the Catalan language in Perpignan, France, a region traditionally Catalan-speaking.

En aquesta fascinant xerrada al TEDxAndorralaVella, Rosa Gili Casals analitza l’estat de la llengua catalana a Perpinyà, França, una regió tradicionalment catalanoparlant.

Castellers from Vilafranca: David Miret at TEDxReus 
Learn about Castellers, the exciting Catalan tradition of making human towers up to ten people high, in this vertigo-inducing talk at TEDxReus. David Miret, the former leader of the Castellers de Vilafranca team talks about the what it takes to make a human tower, with a live demonstration to boot.

Apren sobre els Castellers, l’apassionant tradició catalana d’alçar torres humanes de fins deu persones d’alçaria, en aquesta xerrada al TEDxReus que et donarà vertigen. David Miret, l’anterior líder de l’equip de Castellers de Vilafranca, ens parla sobre el que cal per a fer una torre humana i l’acompanya amb una demostració en viu.

El paisatge, una mirada des de la literatura: Mariàngela Vilallonga at TEDxUdG 
Join Mariàngela Vilallonga, vice president of the Institute for Catalan Studies (IEC), on a journey through Catalonia as she looks at the Catalan countryside through a literary lens, exploring areas that have inspired authors.

Uneix-te a Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en un viatge a través de Catalunya observant el camp català a través d’una lent literària i explorant àrees que han inspirat a autors.

Aula de Sons: Daniel Carbonell at TEDxReus
In this short talk and musical performance, Daniel Carbonell discusses how to keep cultural tradition alive and plays the gralla, an important Catalan instrument used in Castells performances (for more about that, see above).

En aquesta breu xerrada i interpretació musical, Daniel Carbonell analitza cóm mantindre viva la tradició cultural i toca la gralla, un important instrument català utilitzat en les execucions de Castells (per a saber més, veure a dalt).

Tenim el món que consumim: Amadeu Barbany at TEDxManresa 
Small business owner Amadeu Barbany takes us on a fun romp on the history of consumerism at TEDxManresa.

El petit empresari Amadeu Barbany ens porta una divertida comèdia sobre la història del consumisme al TEDxManresa.

  1. sanesva reblogged this from tedx
  2. catcrow reblogged this from tedx
  3. progressiveresistance reblogged this from tedx
  4. greenedoug reblogged this from tedx
  5. tedx posted this